Crkva sv. Jelene

Jednobrodna crkva zaključena polukružno izbočenom apsidom (14./15. stoljeće).

Crkva sv. Jelene zidana je pravilno uslojenim klesancima. Pročelje joj je proviđeno gotičkim portalom šiljastoga luka i prozorčićem u obliku križa a kruni ga zvonik na preslicu. Smještena je odmah do zvonika i lože župne crkve; s nekoliko stuba podignuta je od glavnog trga Place. U izvorima se prvi put javlja 1458. godine, već kao ruševina. Naime, te ju je godine obnovio i priveo u današnje stanje Nikola Bozanić, te brigu o njoj, uz uporabu određenih posjeda, oporučno povjerio svojim nasljednicima, 15. travnja 1470. godine. Isprave javnih notara bilježe u narednim godinama više imena iz loze Bozanić koja su bila vezana uz kapelu. Tako se 1565. godine pojavljuje Vid Bozanić s juspatronatom, tj. s pravom raspolaganja s kapelom i njezinim zemljištima. Omišaljski župnik Anton Bozanić, oporukom od 16. kolovoza 1612. godine, povjerava brigu o kapeli kleriku Antonu Čubraniću, s time da nakon njegove smrti prijeđe opet Bozanićevu rodu. U kapeli se nalaze kameni oltar i oltarna slika sv. Jelene. Na dan sv. Jelene Križarice u njoj se slavi misa. Osim ove, u Omišlju postoje i ostaci druge, još starije istoimene crkve, sv. Jelena na Dolu.