Glagoljski natpis – nadvratnik portala, uzidan u kući Veli dvor 11

Glagoljski natpis Matije Franovića iz 1535. godine.

Glagoljski natpis upisan je u medaljonu uokolo križa na kamenom bloku uzidanom pri dnu pročelja obiteljske kuće. Natpis spominje svećenika Matiju Franovića i godinu 1535. Izvorno se, naravno, nije nalazio na ovom neuglednom mjestu. Kameni blok je bio nadvratnik portala svećenikove kuće a vlasnik je, kako je u vrijeme renesanse bilo uobičajeno, dovršetak izgradnje obilježio natpisom i križem koji je imao i apotropejsku funkciju odbijanja svakog zla od praga vlasnikove kuće. Nigdje na svijetu nema toliko sačuvanih glagoljskih natpisa na kamenu kao u gradićima na otoku Krku. Natpisi svjedoče o raširenoj pismenosti među pučanima otoka Krka. Nositelj glagoljske pismenosti bilo je brojno svećenstvo kaptola krčkih gradića, Omišlja, Dobrinja, Vrbnika i Baške koji su se tada zvali kaštelima.