Kuća u ulici Panćirov

Kuća iz doba renesanse.

Kuća je građena pravilno uslojenim klesancima. Luk karakterističnog, polukružno zaključenog prozorskog otvora ukrašen je motivom izmjeničnih zubaca. Gređe otvora počiva na klupčici koju nose geometrijskim profilom ukrašene konzole.