Loža

Omišaljska javna građevina s kontinuitetom iz doba renesanse.

U vrijeme renesanse na Placi se nalazila gradska loža. U njoj su i pred njom Omišljani trgovali, vijećali i izabirali predstavnike u zajednička upravna tijela u okvirima autonomnih ovlasti koje je omišaljska općina kao zajednica slobodnih pučana imala i u vrijeme vlasti knezova Krčkih kao i u vrijeme vlasti Mletačke Republike. U njoj se obavljao težak izbor onih koji su morali služiti na mletačkim galijama, toj okosnici snage Mletačke Republike. Loža je pregrađena početkom 20. stoljeća. Danas je u njoj smještena Malakološka zbirka Omišalj, uspostavljena 2011. godine u suradnji sa stručnjacima Prirodoslovnog muzeja iz Rijeke. Kolekciju od 675 primjeraka puževa, školjkaša i glavonožaca Općini je darovala dr. Branka Hameder Isensee, rodom iz Vukovara.

Kolekcija simbolički podsjeća i na jednu pretpostavku o imenu Omišlja, koje je prema dijelu stručnjaka nastalo kroatiziranjem srednjovjekovnoga latinskoga imena a musclu, u značenju Ad musculum u klasičnom latinskom, dakle mjesta kod sitnih školjki ili dagnji.