Mirine Fulfinum - Forum

Kao i svaki rimski grad Municipium Flavium Fulfinum posjedovao je u samom svom središtu FORUM – glavni gradski trg gdje su se susretale one glavne funkcije urbane sredine rimskog svijeta: političke, ekonomske, religijske i društvene.

Fulfinski forum nalazi se na krajnjem sjeverozapadnom dijelu grada, uz rub jedne od glavnih prometnica koja je tekla u gotovo pravocrtnoj liniji prateći orijentaciju obale kroz prostor čitavog naselja, pa vjerojatno i dalje u smjeru Krka, preko lokaliteta Mohorov i Njivice.

Glavni gradski trg očito je posjedovao sve one zgrade koje su bile potrebne za osnovno funkcioniranje grada, prema rimskom predlošku. Tako je u razvijenoj fazi datiranoj u kraj 1. st. poslije Krista u svom središnjem dijelu, ali povučen uz sjeverozapadni rub forumskog prostora koji je zauzimao 1300 m2, stajao glavni forumski hram, posvećen ili kapitolinskoj trijadi, odnosno trima glavnim božanstvima rimske religije Jupiteru, Junoni i Minervi, ili moguće rimskim carevima.

Hram jednostavnog izgleda, sa samo četiri stupa u pročelju i jednostavnom unutarnjom celom podignutom na visinu od otprilike jednog metra ponad hodne površine forumskog zrcala, bio je okružen posvećenim prostorom kojeg su tvorili obodni zidovi foruma zapadne i sjeverne strane te zid trijema s istočne. Uz zapadnu, dužu stranicu foruma tekao je niz prostorija – taverni – u koje se zacijelo nije moglo ući izravno s foruma, već sa suprotne strane okrenute moru. U istočnom dijelu foruma smjestila se se vrlo dugačka građevina sa svega tri omanje prostorije u svom sjevernom dijelu, kojima je prethodilo veliko unutarnje otvoreno dvorište omeđeno dvama trijemovima. U spomenuti prostor moglo se ući vratima otvorenima u zidu koji je omeđavao prostor forumskog zrcala s te strane. Naposljetku, ulaz u forumski prostor bio je označen portikom nad kojim je stajao natpis posvetnog karaktera.

Forum grada Fulfinuma doživjeti će veće preinake u 3. stoljeću, uređenjem intimnog trga sa sjeveroistočne strane glavnog hrama, u čijoj je sredini pronađena zidana baza u kojoj je zasigurno stajao spomenik – statua ili natpis – kojem se nažalost u potpunosti izgubio trag. U razdoblju prije konačnog napuštanja foruma, pa i samog grada, određeni su prostori bili ”privatizirani”. Na forumu, simbolu javnog prostora rimskog grada pojavljuju se lake, drvane konstrukcije koje dokazuju gubljenje prvotne funkcije trga.