Mirine Fulfinum - Sarkofag

U predvorju bazilike je pronađen sarkofag položen u šupljinu uklesanu u stijeni, koji nikada nije otvaran, a kasnije je u okolici pronađeno još grobnica.

Prilikom čišćenja predvorja bazilike, ispod goleme količine kamena pronađen je sarkofag in situ, vrlo rijetka dragocjenost tog kompleksa. Sarkofag, s originalnim poklopcem, stoji na svom mjestu otkad je postavljen, ukopan ispod crkve. Bez oskvrnjivanja groba, mikro kamerom je otkriveno da se unutra nalaze dva pokojnika.