Stogata

Građevina na mjestu na kojem se nalazila srednjovjekovna crkva sv. Agate.

Na ostacima napuštene crkve po ukidanju bratovštine izgrađena je tijekom 19. stoljeća stambena zgrada.  Uspomena na crkvu zadržana je u do danas živom mikrotoponimu.