Lapidarij

Zbirka kamenih spomenika s područja općine Omišalj.

Ova zbirka pokretnih kulturnih dobara čini cjelinu s „in situ“ sačuvanim spomenicima u njezinoj neposrednoj blizini, a osobito onima koji se nalaze na vanjštini i u unutrašnjosti omišaljske zborne crkve Uznesenja Marijina. U njoj se osobito ističe natpis o gradnji vodovoda Fulfinuma, antičkoga grada koji se prostirao obalom Uvale Sepen jugozapadno od Omišlja. Natpis iz 94. godine spominjao je cara Domicijana kao utemeljitelja vodovoda. Njegovo ime i titule su, kao i drugdje u Rimskom carstvu, odlukom Senata službeno izbrisani (damnatio memoriae), u ovom slučaju otučeni s površine kamenog natpisa, a preostalo je ime Lucija Sekstija Dekstera, veterana treće pretorijanske kohorte koji je, vjerojatno kao mještanin Fulfinuma, bio donator nekih radova na vodovodu. Ističu se i dijelovi ranosrednjovjekovnoga kamenog namještaja crkve iz ranog 9. stoljeća, koja je prethodila današnjoj Zbornoj crkvi Uznesenja Bl. Dj. Marije. Posebno je zanimljiva nadgrobna ploča s glagoljičnim natpisom i reljefnim prikazom znakova opatske časti iz 1477. godine. Izrađena je za Stjepana iz Zadra, posljednjeg opata benediktinskog samostana sv. Nikole koji se nalazio ispred ulaza u Omišalj. Značenje ovih kamenih ulomaka i druge omišaljske baštine podrobnije je rastumačeno knjižicom, kulturno-povijesnim vodičem – Nepoznati Omišalj, koja se može pribaviti u izložbenom prostoru.