Placa

Srce omišaljske povijesne jezgre.

Placa je stoljećima predstavljala središte naselja. Početkom 20. stoljeća postupno joj je primat počeo uzimati prostor na južnom rubu tadašnjega grada, mjesto nekadašnjeg kaštela na kojem je tada, pred Prvi svjetski rat, izgrađena nova općinska zgrada. Na kućama koje obrubljuju Placu, tragovi izvorne srednjovjekovne i renesansne gradnje skriveni su pod građevinskim intervencijama, adaptacijama i pregradnjama kasnijih stoljeća, osobito devetnaestog i početka dvadesetog, u kojima je Omišalj znatnije preoblikovan.