Smitir

Nekadašnje omišaljsko groblje.

Ime Smitir dolazi od latinske riječi coemeterium a znači groblje. Oko crkve pokapalo se umrle, od srednjega vijeka, do zabrane ukapanja u naseljima koju je donijela rana austrijska uprava. Od 1818. groblje je regulirano ispred naselja na mjestu nekadašnjeg benediktinskog samostana i crkve sv. Nikole, gdje je potrajalo do Prvog svjetskog rata kada je opet uspostavljeno na novoj lokaciji, podalje od naselja.