Vodotoranj Dubec – 1925. godina

Vodotoranj Dubec s vodospremom i crpnom stanicom u podnožju činio je tehnološku cjelinu, a danas predstavlja važan spomenik infrastrukture i industrijskog graditeljstva, koji ponajprije svjedoči o civilizacijskim dosezima Omišlja.

Zahvaljujući tom pogonu 1925. godine Omišalj je dobio pitku vodu u slavine i električnu struju u domove, desetljećima ranije od sličnih otočnih naselja duž istočne obale Jadrana.

Zanimljivo je da su se graditelji načinom izvedbe oplošja klesanim kamenom nastojali prilagoditi omišaljskom ambijentu.